Förskolematerial

Bjud in Hoppy att inspirera på förskolan!

Barnen på förskolan har hjälpt till att skapa materialet som sedan används vid läsningen av Hoppy och guldpengarna. Foto: Jessica Jonsson

Materialet fungerar lika bra som inspiration för läsningen hemma!

Förskolematerial


Välkommen att gratis ladda ner och använda detta material, som tagits fram utifrån Lpfö 98 Rev. 2016 och är tänkt att fungera som inspiration och konkret arbetsmoment på förskolan tillsammans med boken "Hoppy och guldpengarna".


Hoppy öppnar upp för samtal och är en utmärkt ingång till intressanta och givande stunder där barnen är delaktiga i berättandet.


Vad vill Hoppy förmedla till barnen? Hoppy tror på tankens kraft och tycker det är viktigt att drömma och fantisera – hon tänker att allt är möjligt! Ingen dröm är för liten eller för stor! Hon förmedlar också mer än gärna vikten av att vistas ute i naturen, att andas djupt och samla kraft inom sig, att vara rädd om sig själv och kroppen. Samt allas lika och unika värde!


Materialet är framtaget av Jessica Jonsson, förskollärare i Norrköping.